Mining Firm, Rio Tinto, Apologizes For Destroying Aboriginal Caves

Mining firm, Rio Tinto, sorry for destroying Aboriginal caves.

https://www.bbc.com/news/world-australia-52869502

(Photo courtesy of BBC)